problem with for and if

Dariusz Mysior mysior.darek at gmail.com
Mon Jan 5 15:47:52 CET 2015


W dniu poniedziałek, 5 stycznia 2015 15:28:07 UTC+1 użytkownik Dariusz Mysior napisał:
> I want search count of szukana in zmienna but code below counting all 12 letters from "traktorzysta" word
> 
> szukana="t"
> zmienna="traktorzysta"
> 
> 
> def gen():
>   count=int(0)
>   for a in zmienna:
>     if szukana in zmienna:
>       count+=1
>     else:
>       continue
>   return count
> 
> 
> print("Literka '",szukana,"' w słowie ",zmienna,
>    "wystąpiła ",gen()," razy")

Now I understand it!

Thank You!!!More information about the Python-list mailing list