application console with window

Chris Warrick kwpolska at gmail.com
Thu Jan 8 17:53:59 CET 2015


On Thu, Jan 8, 2015 at 5:18 PM, adam <adam at poczta.emiter-uslugi.pl> wrote:
> I just learn python. If you write in Polish it will be easier for me to
> explain any problem, because my English is very thin.

You cannot really learn to program without speaking English well.  If
you can’t speak English, you will have lots of issues: it will be
harder to memorize things, you will be writing function/… names
brainlessly and, most importantly, you won’t be able to communicate
with other programmers (as demonstrated here).  English IS the
official language of technology, period. You should improve your
English first if you want to succeed in the industry (or create
anything advanced).

This Usenet newsgroup/mailing list is for English-language discussion
only.  Polish-language communities exist, you can search around if you
want.

As Emil said, urwid is the package to use to create a CLI
(command-line interface).  However, the list of OSes you provided
includes Windows, which makes it very problematic (you would have to
install Cygwin).  You could also switch to a GUI (graphical user
interface) with eg. Tkinter or something else that looks much better
than ugly old Tkinter (eg. PyQT).

---

Nie możesz się nauczyć programować bez dobrej znajomości angielskiego.
Jeśli nie umiesz mówić po angielsku, będziesz miał wiele problemów:
trudniej będzie Ci zapamiętać wszystko, będziesz zapisywał nazwy
funkcji/… bezmyślnie i, co najważniejsze, nie będziesz mógł się
komunikować z innymi programistami (co zostało tu zademonstrowane).
Angielski JEST językiem oficjalnym technologii.  Powinieneś
podszlifować swój angielski jeśli chcesz odnieść sukces w branży (lub
nawet napisać coś bardziej zaawansowanego)

Ta grupa Usenetowa/lista dyskusyjna jest przeznaczona tylko do
dyskusji w języku angielskim.  Grupy w języku polskim na pewno
istnieją, możesz poszukać.

Jak powiedział Emil, powinienieś użyć pakietu urwid jeśli chcesz
utworzyć CLI (interfejs wiersza poleceń).  Na liście systemów
operacyjnych jest Windows, co bardzo utrudnia sprawę (musiałbyś
zainstalować Cygwina).  Możesz też przejść na GUI (graficzny interfejs
użytkownika), np. przy użyciu biblioteki Tkinter lub czegoś innego co
wygląda lepiej niż stary brzydki Tkinter (np. PyQT)

-- 
Chris Warrick <https://chriswarrick.com/>
PGP: 5EAAEA16More information about the Python-list mailing list