apt-get install  tk-dev<div>cd  ./python3.2.3</div><div>./cpnfigure</div><div>make </div><div>make install</div><div><br></div><div><br></div><div>ok</div><div><br></div><div><div>root@ocean:/home/tiger/Python-3.2.3# python3.2</div>
<div>Python 3.2.3 (default, Jul  2 2012, 21:23:34) </div><div>[GCC 4.4.5] on linux2</div><div>Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.</div><div>>>> import  tkinter</div>
<div>>>> </div><div><br></div><div><br></div><div>haha,think   Serhiy Storchaka </div><br><div class="gmail_quote">2012/7/1 Serhiy Storchaka <span dir="ltr"><<a href="mailto:storchaka@gmail.com" target="_blank">storchaka@gmail.com</a>></span><br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div class="im">On 01.07.12 07:25, contro opinion wrote:<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
i have installed  tk  ,how to use tkinker in python3.2?<br>
</blockquote>
<br></div>
You must install tk-dev (or whatever it's called on your system) before Python building (don't forget to rerun configure).<span class="HOEnZb"><font color="#888888"><br>
<br>
-- <br>
<a href="http://mail.python.org/mailman/listinfo/python-list" target="_blank">http://mail.python.org/<u></u>mailman/listinfo/python-list</a><br>
</font></span></blockquote></div><br></div>