[python-nl] PUN meeting Den Haag 4 Augustus

Martijn Pieters mj at zopatista.com
Thu Jul 21 16:33:36 CEST 2005


Hi folks,

Namens Pareto organiseer ik graag de volgende PUN op donderdag 4
augustus. Ik heb de businesslounge van het ondernemerscafé in Den Haag
gereserveerd vanaf 19:00; presentaties vanaf 19:30-ish:

    Ondernemerscafé
    Hooikade 56
    2514BK Den Haag
    http://www.ondernemerscafe.nl/

De hooikade is op loopafstand van Den Haag CS.

Pareto sponsort met een rondje drankjes en borrelhapjes. Het programma
is verder nog helemaal open; graag hoor ik suggesties!

Martijn Pieters

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 256 bytes
Desc: not available
Url : http://mail.python.org/pipermail/python-nl/attachments/20050721/53c97547/signature.pgp
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 256 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://mail.python.org/pipermail/python-nl/attachments/20050721/53c97547/signature-0001.pgp


More information about the Python-nl mailing list