[python-nl] O'Reilly User Group programme lidmaatschap

Martijn Pieters mj at zopatista.com
Thu Nov 3 13:50:20 CET 2005


Ivo van der Wijk wrote:
> Zijn er misschien mensen geinteresseerd in het nieuwe (en enige) Twisted boek?
> 
> http://www.oreilly.com/catalog/twistedadn/index.html
> 
> Misschien kunnen we (bij voldoende interesse) collectief iets regelen
> voor 9 december? Ik wil sowieso wel meedoen.

Ik heb een account aangevraagd voor de groep. Zodra dat nummer binnen is 
kan elk lid van de PUN bestellingen doen bij O'Reilly UK.

Martijn
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 256 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://mail.python.org/pipermail/python-nl/attachments/20051103/6399b776/signature.pgp


More information about the Python-nl mailing list