[python-nl] Python presence op de SANE open source bazaar?

Jack Jansen Jack.Jansen at cwi.nl
Tue Apr 18 13:33:26 CEST 2006


Ik dacht dat ik dit verzoek al geforward had, maar aangezien de 
archives het niet met me eens zijn ben ik het kennelijk vergeten 
(bloos), dus bij deze.

Op de SANE conferentie (www.sane.nl, 15-19 mei in Delft) is op 
woensdagavond een "Open Source Bazar", een voor iedereen vrij 
toegankelijke markt waar open source gebruikersgroepen, projecten, 
etc. zich presenteren. Twee jaar geleden heb ik daar gestaan om 
Python en de PSF te promoten, maar dit jaar heb ik voor SANE al te 
veel petten tegelijk op (lid programmacommissie en lid 
postercommissie), dus ik wou het dit jaar maar laten schieten (of, in 
ieder geval, niet de hoofdverantwoordelijke zijn).

Python-presence op de bazar is echter wel een goed idee, zeker omdat 
Perl ook uitpakt, zoals Mark schrijft:-)

Zijn er mensen die hier wat tijd in willen en kunnen steken? De 
avond zelf is heel weinig werk: van 18.30 tot 22.00 uur bij een tafel/ 
poster staan en kletsen over Python en de Python-community, maar er 
is wel wat voorbereidingstijd nodig: bedenken wat je wilt uitdragen 
(PUN? PSF? Python? Alle drie?), postertje of ander materiaal voor op 
de achterwand maken, etc. Zoals gezegd: ik wil graag meehelpen maar 
ik wil niet de eindverantwoordelijke zijn.

Begin forwarded message:

> From: Mark Overmeer <mark op overmeer.net>
> Date: 18 april 2006 12:32:21 GMT+02:00
> To: Jack Jansen <Jack.Jansen op cwi.nl>
> Subject: Nog een poging
>
>
>
> Jack,
>
> Ik heb jou twee keer een uitnodiging gestuurd vanwege de Free Software
> Bazaar, maar daar niets op gehoord. Zou je zo vriendelijk willen zijn
> mij toch wat verder op weg te helpen.
>
> Vanwege de Free Software Bazaar tijdens SANE (waar jij vast ook 
> naar toe
> gaat) zoek ik contact met de Python gebruikersgroep in Nederland.  
> Ik was
> in de veronderstelling dat jij daar ook een rol in speelt.
>
> Als jij er niet (meer) bij hoort, zou je me dan kunnen vertellen
> bij wie ik moet aankloppen? Het lijkt me aardig om de verschillende
> programmeertaal groepjes uit nederland naast elkaar te zetten. De Perl
> mensen zijn al overduidelijk aanwezig, maar er is natuurlijk veel meer
> onder de zon.
> -- 
> Met vriendelijke groet,
>
>        MarkOv
>
> ---------------------------------------------------------------------- 
> --
> drs Mark A.C.J. Overmeer                MARKOV 
> Solutions
>    Mark op Overmeer.net              
> solutions op overmeer.net
> http://Mark.Overmeer.net          http:// 
> solutions.overmeer.net

--
Jack Jansen, <Jack.Jansen op cwi.nl>, http://www.cwi.nl/~jack
If I can't dance I don't want to be part of your revolution -- Emma 
Goldman


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 2255 bytes
Desc: niet beschikbaar
Url : http://mail.python.org/pipermail/python-nl/attachments/20060418/773f10ec/attachment.bin 


More information about the Python-nl mailing list