[python-nl] extending classes

Guido Wesdorp guido at infrae.com
Fri Apr 28 13:03:47 CEST 2006


UnrealEd wrote:

>bedankt voor de uitleg, het lukt mij nu wel aardig, maar ik heb wel een klein
>probleempje, zo blijkt.
>
>ik zal het aan de hand van het volgende voorbeeldje laten zien:
># de test klasse:
>class test(object):
> def __init__(self):
>  super(test, self).__init__()
>  print "test loaded"
>
> def defineA(self):
>  self.a = "gegroet wereld!"
>
>
># de test2 klasse:
>class test2(test):
> def __init__(self):
>  super(test2, self).__init__()
>  self.a = str
>
> def printa(self):
>  self.defineA()
>  print self.a
>wanneer ik dit uitvoer via het volgende commando:
>a = test2()
>a.printa()
> 
>
Ik heb dit naar een file gekopieerd, en uitgevoerd, en het werkt prima 
voor mij. Uitvoer:

test loaded
gegroet wereld!

Ik heb geen flauw idee waarom he voor jou niet werkt.

Groeten,

Guido
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: test.py
Type: text/x-python
Size: 346 bytes
Desc: not available
Url : http://mail.python.org/pipermail/python-nl/attachments/20060428/fb01ce52/attachment.py 


More information about the Python-nl mailing list