[python-nl] static attribuut in klasse definitie

Robert-Reinder Nederhoed rr at nederhoed.com
Wed Dec 20 10:08:52 CET 2006


Goedemorgen!


Maak ik een stukje voorbeeldcode om te laten zien hoe je een static 
attribuut in een klasse benoemt, krijg ik onverwachte resultaten.

Kan iemand mij uitleggen waarom 'tel1.aantal == 1' in onderstaande doctest?

"""
Static property test
"""

class Teller(object):
   """Tel hoeveel instanties er ooit zijn aangemaakt

   >>> Teller.aantal
   0
   >>> tel0 = Teller()
   >>> tel0.aantal
   1
   >>> tel1 = Teller()
   >>> tel1.aantal
   2
   """
   aantal = 0

   def __init__(self):
     """Constructor"""
     self.aantal += 1

def _test():
   import doctest
   doctest.testmod()

if __name__ == "__main__":
   _test()




More information about the Python-nl mailing list