[python-nl] Priem Getallen

Frank Niessink frank at niessink.com
Fri Feb 17 14:48:12 CET 2006


Reinout van Rees schreef:
> On Fri, 17 Feb 2006, Ron Speerstra wrote:
> 
>>    for i in range(2,getal):
>>      if getal%i == 0:
>>        priem = 0
>>        break
>>    else:
>>      priem = 1
>>  return priem
> 
> De laatste else: heeft een verkeerde indentatie, lijkt het. 

Nee hoor, deze code is wel correct: een for-loop kan een else clause 
hebben. Die else clause wordt alleen uitgevoerd als de for-loop niet met 
break of return wordt onderbroken.

> En het 
> zetten van priem = 1 en priem = 0 kan makkelijker en duidelijker:

Hier heb je wel gelijk in.

>>    for i in range(2,getal):
>>      if getal%i == 0:
>>        return 0
>>    return 1

Trouwens, nog een mogelijke verbetering: Python heeft al een tijdje 
ingebouwde constanten voor True en False.

Groet, Frank


More information about the Python-nl mailing list