[python-nl] Pythonistas gevraagd

Dick Kniep dick.kniep at lindix.nl
Mon Mar 12 16:11:24 CET 2007


Beste lijst,

Wij zoeken een ontwikkelaar die meer wil dan alleen coderen. Bijgevoegd is een 
functiebeschrijving.

---

Met vriendelijke groet,
Dick Kniep
Lindix BV.
tel 036-521 5580
fax 036-844 1825
mob 06-50991858
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Vacature Pythonist 13032007.pdf
Type: application/pdf
Size: 56714 bytes
Desc: not available
Url : http://mail.python.org/pipermail/python-nl/attachments/20070312/e541d4a2/attachment-0001.pdf 


More information about the Python-nl mailing list