[python-nl] PUN meetings?

Etienne Posthumus ep at epoz.org
Fri Jun 6 12:13:55 CEST 2008


2008/6/6 Armijn Hemel <armijn at uulug.nl>:
> Je bedoelt 'west' of 'west'.

Antphuckers Unite! Noord, Zuid, Oost, West mij alles best.

> Ik kan me voorstellen dat er een Python communitydag georganiseerd kan
> worden.

Kan jij het regelen? Wel duidelijk maken op de lijst hier dat je geen
Linux user moet zijn om welkom te voelen. (but it helps)

Ik vind het geen probleem om naar Utrecht te gaan als daar meer animo voor is.

EP


More information about the Python-nl mailing list