[python-nl] [Uitnodiging] PUN announcement, next meetup on february 26t... op 2009-02-26 19:30 -- 20:30 (python-nl at python.org)

Rick van Hattem Rick.van.Hattem at fawo.nl
Thu Feb 19 22:00:20 CET 2009


On Thursday 19 February 2009 21:50, eric casteleijn wrote:
> > Overigens de gehele afhandeling van deze mail thread verloopt bijzonder
> > vreemd op mij locatie, ik mis de gehele relatie ??
>
> Dat is, vermoed ik nu, mijn schuld: ik heb in thunderbird geklikt op
> 'convert to event' waarbij ik dacht dat het kreng de PUN announcement in
> mijn agenda zou zetten (wat ook gebeurd is) maar niet dat tevens een
> ICAL uitnodiging zou terug zou worden verzonden naar de gehele lijst. Ik
> ben een beetje een eikel met computers, blijkt maar weer eens. Waarvoor
> sorry!

Hier zijn er 2 threads, 1 met [Uitnodiging] erbij en 1 zonder. Verder is alles 
hier netjes threaded.

Ik gebruik overigens kmail 1.9.10

-- 
Rick van Hattem	Rick.van.Hattem(at)Fawo.nl
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://mail.python.org/pipermail/python-nl/attachments/20090219/92c5c122/attachment.pgp>


More information about the Python-nl mailing list