[python-nl] ?

Ronald Oussoren ronaldoussoren at mac.com
Mon Oct 19 07:49:04 CEST 2009


On 18 Oct, 2009, at 23:07, Floris van Manen wrote:

> L.S.
>
> Een interessant gegeven voor de beheerders ?
> Door omstandigheden heb ik toevallig twee MBP met osx 10.6 waar 
> python 2.6 op draait.
> Dus dacht ik op één van die machines python 3.1 te plaatsen.
> Om te kijken hoe het zit met de nodige aanpassingen en zo.
> De dmg van de python site gehaald, en geïnstalleerd, staat erop.
> Maar er wordt nog steeds naar de vorige 2.6 versie gewezen.
>
> Als (eind)gebruiker is dat niet vanzelfsprekend.
> Je verwacht bij het installeren tenminste een vraag welke versie 
> moet worden gebruikt...
> Ook is het niet triviaal waar je de oplossing moet gaan zoeken.
> Als zelfs google geen antwoord hoest, waar dan wel (behalve hier :-)
>
> Misschien toch handig om dit in op de python site ergens (prominent) 
> te vermelden.
> Als je tenminste wilt dat mensen python 3.1 willen gaan gebruiken ...

De readme van de 3.1 installer zegt al expliciet dat dit het geval is:

    NOTE: This package will by default not update your shell profile
    and will also not install files in /usr/local. Double-click
    Update Shell Profile at any time to make 3.1 the default Python.

"Update Shell Profile" staat in "/Applications/Python 3.1".

Er is gekozen om Python 3 niet vooraan op je pad te plaatsen omdat 
veel bestaande
Python code niet zondermeer werkt met Python 3.

Ronald
>
> (Roept u maar voor de eenvoudige hints.)
>
> Floris
>
> _______________________________________________
> Python-nl mailing list
> Python-nl at python.org
> http://mail.python.org/mailman/listinfo/python-nl

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 3567 bytes
Desc: not available
URL: <http://mail.python.org/pipermail/python-nl/attachments/20091019/bce22350/attachment.bin>


More information about the Python-nl mailing list