[python-nl] ?

Floris van Manen vm at klankschap.nl
Mon Oct 19 15:28:20 CEST 2009


On Oct 19, 2009, at 15:19, Ronald Oussoren wrote:

> Dat klopt, de interpreter heet "python3". En nu ik dat schrijf, ik  
> kan dus gewoon zorgen dat het shell-profiel bij installatie al wordt  
> aangepast, de namen van de geinstalleerde binaries conflicteren niet.

en je hoeft kennelijk ook het script niet te draaien om het in het bin  
pad te zetten...

$set
PATH=/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.6/bin:/usr/bin:/ 
bin:/usr/sbin:/sbin:/usr/local/bin:...

$ python3
Python 3.1.1 (r311:74543, Aug 24 2009, 18:44:04)
[GCC 4.0.1 (Apple Inc. build 5493)] on darwin
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
 >>>


(of gaat het dan straks ergens anders toch nog mis?)

FMore information about the Python-nl mailing list