[python-nl] error while trying to install PIL for python26 on OSX 10.6.5

Maurits van Rees maurits at vanrees.org
Tue Dec 28 16:36:30 CET 2010


Op 26-12-10 13:21, Floris van Manen schreef:
> Nadat ik van het ene op het andere moment een melding krijg dat _image niet (meer) geladen kan worden,
> besluit ik om het PIL package dan maar vers te her-installeren.

Misschien omdat je een update van je Mac ports hebt gedaan.

> Maar ook dat loopt nu vast.
> Heeft iemand een eenvoudige, werkende oplossing ?
> Bestaat er een kant-en-klare gecompileerde versie voor python26 onder osx 10.6.5 ?

Ik heb de indruk dat in de Plone-wereld de meeste Mac-gebruikers nu 
buildout gebruiken om python te compileren:

svn co http://svn.plone.org/svn/collective/buildout/python
cd python
python bootstrap.py # Ja, daar heb je een willekeurige ander python 
werkend voor nodig.
bin/buildout # Even thee drinken
bin/install-links # Standaard naar /opt/local maar is in buildout.cfg 
te wijzigen

Dit geeft je een aantal python-versies met readline en libjpeg support. 
Zie ook de README.txt. Vervolgens kan je dan weer (eventueel in een 
virtualenv) PIL installeren.

> $ easy_install pil
> Searching for pil
> Reading http://pypi.python.org/simple/pil/
> Reading http://www.pythonware.com/products/pil
> Reading http://effbot.org/zone/pil-changes-115.htm
> Reading http://effbot.org/downloads/#Imaging
> Best match: PIL 1.1.7
> Downloading http://effbot.org/media/downloads/PIL-1.1.7.tar.gz
> Processing PIL-1.1.7.tar.gz
> Running PIL-1.1.7/setup.py -q bdist_egg --dist-dir /var/folders/8k/8kMnR8La2RaKoE+BYusq3++++TI/-Tmp-/easy_install-I0yCK7/PIL-1.1.7/egg-dist-tmp-lZu4V0
> Traceback (most recent call last):
>  File "/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.6/bin/easy_install", line 8, in<module>
>   load_entry_point('setuptools==0.6c11', 'console_scripts', 'easy_install')()
> (...)
> ImportError:<module 'setuptools.dist' from '/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.6/lib/python2.6/site-packages/distribute-0.6.3-py2.6.egg/setuptools/dist.pyc'> has no 'check_packages' attribute

distribute 0.6.3 is oud; je kan eens 'sudo easy_install-2.6 -U 
distribute' proberen.

Maurits van ReesMore information about the Python-nl mailing list