[python-nl] py2app error

Ronald Oussoren ronaldoussoren at mac.com
Tue Feb 23 12:17:23 CET 2010


On 23 Feb, 2010, at 11:14, Floris van Manen wrote:

>> 
>> Dat klopt. Hoe is python 2.6.4 op jouw machine geinstalleerd?
> 
> met de standaard OSX distributie van python.org
> 
> 
>> 
>>> er wordt wel gebruik gemaakt van een link naar de libc.dylib
>>> ik vermoed dat de fout bij de stat64 = libc.stat64 optreedt.
>> 
>> Bedoel je dat er met ctypes gebruik gemaakt wordt van de stat functie in libc? Waarom wordt geen gebruik gemaakt van os.stat?
> 
> Geen idee.
> Ik heb het voorbeeld om de aanmaak datum van een bestand op het internet gevonden.
> stat64 in stat veranderen kan wel, maar heeft kennelijk een andere __fields__ definitie nodig.

Gebruik gewoon os.stat, dat is de standaard manier om file attributen op te vragen.

Ronald

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 3567 bytes
Desc: not available
URL: <http://mail.python.org/pipermail/python-nl/attachments/20100223/bf087682/attachment.bin>


More information about the Python-nl mailing list