[python-nl] Learning Python: feedback nodig..

Schoap D schoappied at gmail.com
Sat Jul 3 19:10:57 CEST 2010


Op 3 juli 2010 16:19 schreef albert visser <albert.visser at gmail.com> het
volgende:

> On Sat, 03 Jul 2010 15:36:46 +0200, Schoap D <schoappied at gmail.com> wrote:
>
>  Op 3 juli 2010 15:03 schreef Floris van Manen <vm at klankschap.nl> het
>> volgende:
>>
>> (...)
>>
>> Mijn vraag is hoe ik dit voor elkaar krijg met de Python taal. Hoe en waar
>> roep ik de hit functie aan?
>>
>> Dirk
>>
>
> Stond er op die pagina niet iets over "in de plaats van een andere
> functie"?
>

Dat klopt en het lijkt me dan ook het meest logisch als het aanroepen van de
functie hit (ik weet niet of aanroepen hier de juiste term is), op dezelfde
plaats gebeurt als waar nu de functie distance wordt aangeroepen.

Dat over de plek (al moet ik nog beter leren zien hoe de 'flow der
execution' precies loopt..).
Hoe roep ik de hit functie aan, zodat 'ie True of False terug geeft?

while hit(bx, by, r, px, py, h)

Ergens in die richting?

Bedankt voor de hulp, zeer welkom!

Dirk

(ben tot morgenmiddag zeker, offline)
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mail.python.org/pipermail/python-nl/attachments/20100703/bd4c2657/attachment.html>


More information about the Python-nl mailing list