[python-nl] upgrading naar 2.7

Wichert Akkerman wichert at wiggy.net
Fri Jul 16 12:02:44 CEST 2010


On 7/16/10 11:59 , Floris van Manen wrote:
>
> On Jul 16, 2010, at 10:33, Roel Bruggink wrote:
>
>> Zo ja, dan is het een no-brainer
>
> easy_install plaatst e.e.a. nog steeds in het 2.6 framework.
> Hoe is dat te wijzigen ?

eerst setuptools voor python 2.7 installeren?

Wichert.


More information about the Python-nl mailing list