[python-nl] locale en datetime

Niels Bom niels.bom at gmail.com
Fri Mar 26 11:44:08 CET 2010


De volgende code werkt voor mij.

http://pastebin.org/124610

(via http://langref.org/python+ruby+java+php/dates)

2010/3/26 berry groenendijk <berry.groenendijk at gmail.com>

> Op basis van de Python documentatie:
>
> Python 2.5.1 (r251:54863, Feb  6 2009, 19:02:12)
> [GCC 4.0.1 (Apple Inc. build 5465)] on darwin
> Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
> >>> import locale
> >>> locale.setlocale(locale.LC_ALL, "nl_NL")
> 'nl_NL'
> >>> import datetime
> >>> now = datetime.datetime.now()
> >>> now.strftime("%A")
> 'vrijdag'
> >>>
>
> Berry Groenendijk
>
> 2010/3/26 Wim Feijen <wim at go2people.nl>
>
>> Hee mensen,
>>
>> Wie weet een oplossing voor dit probleem?
>>
>> Het lijkt me fijn om 'vrijdag' te kunnen gebruiken in een datumnotatie.
>> Echter, pythons datetime is obstinaat in het outputten van 'Friday'. Wat zou
>> ik anders kunnen doen, zodat dit werkt?
>>
>> >>> import locale
>> >>> locale.getdefaultlocale()
>> ('nl_NL', 'UTF8')
>> >>> import datetime
>> >>> datetime.datetime.now().strftime('%A')
>> 'Friday'
>>
>> Dankuwel!
>>
>> Groeten van Wim
>>
>> --
>> Wim Feijen
>> Algemeen directeur
>> wim at go2people.nl
>> 06 11113316
>>
>> Go2People
>> Keizersgracht 8
>> 1015 CN Amsterdam
>> 020 7370378
>> www.go2people.nl
>>
>>
>> _______________________________________________
>> Python-nl mailing list
>> Python-nl at python.org
>> http://mail.python.org/mailman/listinfo/python-nl
>>
>>
>
> _______________________________________________
> Python-nl mailing list
> Python-nl at python.org
> http://mail.python.org/mailman/listinfo/python-nl
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mail.python.org/pipermail/python-nl/attachments/20100326/6536116d/attachment.html>


More information about the Python-nl mailing list