[python-nl] Enquete over test ecosystemen voor Python en Ruby

Gerard Petersen gerard at facturize.nl
Thu Nov 18 08:32:06 CET 2010


Zojuist ingevuld. Kwam nog wat nieuwe concepten/tools tegen die ik eens zal 
onderzoeken ;)

Dank en groet,

Gerard.

On 17-11-10 14:38, Vincent Driessen wrote:
> Hallo Pythonista's!
>
> Graag wil ik even onder de aandacht brengen dat ik gisteren een (korte)
> enquete ben gestart via mijn blog waarmee ik probeer te inventariseren welke
> testing tools er gebruikt worden in zowel de Ruby- en de Python-community:
>
> http://nvie.com/posts/python-vs-ruby-survey/
>
> Voornaamste doel hiervan is om te inventariseren welke tools het meest
> populair zijn en wellicht kan de uitslag ook wel gebruikt worden om bredere
> conclusies te trekken, zoals hoe er tegen testing wordt aangekeken in de
> Python- danwel Ruby-wereld.
>
> De enquete blijft nog voorlopig nog wel even open en t.z.t. zal ik in een
> nieuwe blog post de interessante/opmerkelijke data beschrijven.
>
> Bij deze nodig ik de lezers van deze mailinglist dan ook op om mee te werken
> aan deze korte enquete en hem door te sturen aan andere geïnteresseerden.
>
> Gr.,
> Vincent
>
>
>
> _______________________________________________
> Python-nl mailing list
> Python-nl at python.org
> http://mail.python.org/mailman/listinfo/python-nl


More information about the Python-nl mailing list