[python-nl] genereren van drukwerk kwaliteit PDFs vanuit python

Frans Schippers frans.schippers at xsupport.nl
Fri Oct 22 18:03:58 CEST 2010


On Oct 22, 2010, at 17:16:56, Maurits van Rees wrote:

> Op 22-10-10 16:41, matthijs kadijk schreef:
>> Beste mede Pythonista's
>> 
>> Voor een klant wil ik graag brochures genereren in PDF formaat.
>> Als ik wat zoek op Python en PDF komt ik al snel op reportlab uit.
> 
> Ook wel eens gebruikt ja. Bij Zest Software hebben we dat gebruikt voor ons Plone product voor makelaars:
> http://pypi.python.org/pypi/collective.realestatebroker
> Ik heb zelf niet aan reportlab-integratie gewerkt, maar als je in dat pakket zoekt naar reportlab, vind je misschien wel handige voorbeelden.
> 
>> Dat lijkt me een prima tool. Mijn vraag is nu heeft er iemand ervaring met het aanleveren van door Reportlab (of een andere tool) gegenereerde PDF bij een drukker.
>> 
>> Op dit moment worden de boekjes opgemaakt door een ontwerper met een DTP pakket, de output die naar de drukker gaat heeft o.a. hulplijnen voor het bijsnijden van het papier etc. Ik weet verder niet veel van drukwerk en de eisen die drukkers aan de PDF's stellen, en wellicht is de interne opbouw van de PDF ook wel anders dan de PDF's die ik normaal op mijn beeldscherm bekijk. Is het mogelijk om dit soort "drukwerk: PDF te genereren met Reportlab, en zo ja waar kan ik informatie vinden hoe dat gaat.
>> 
>> Als het niet mogelijk is, dan de vraag of er andere tools een te bevelen zijn om dit voor elkaar te krijgen.
> 
> Geen ervaring mee, maar Produce & Publish (eventueel in de Lite versie) is gebaseerd op python:
> http://www.produce-and-publish.com/
> http://pypi.python.org/pypi/zopyx.smartprintng.lite
> 
> Maurits
> 
> _______________________________________________
> Python-nl mailing list
> Python-nl at python.org
> http://mail.python.org/mailman/listinfo/python-nl
> 

LS.

Als python gebruiker op de mac gebruik ik de pyobjc bindings naar Quartz en CoreGraphics
De pdf's kan mijn drukker kan zonder probleem  verwerken.

Frans Schippers

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 4951 bytes
Desc: not available
URL: <http://mail.python.org/pipermail/python-nl/attachments/20101022/7326c742/attachment-0001.bin>


More information about the Python-nl mailing list