[python-nl] error while trying to install PIL for python26 on OSX 10.6.5

Jeffrey Gelens jeffrey at gelens.org
Wed Jan 26 14:26:47 CET 2011


On Wed, 26 Jan 2011 14:08:06 +0100, Alper Çugun
<alper at monsterswell.com> wrote:
> On Jan 25, 2011, at 12:06 , Ronald Oussoren wrote:
> 
>>> PIL op OS X is achterlijk (kan het niet anders stellen). Mac Ports geloof ik niet in.
>>
>> Welke foutmelding kreeg je?  Wat is er veranderd tussen de laatse keer dat je PIL gebruikte en de eerste keer dat het niet werkte?
>>
>> Een mogelijke oorzaak: upgrade van Python waarbij de universal binary een andere set architecturen bevat.
> 
> Die hele leuke foutmelding dat PIL wel geïmporteerd kan worden, maar
> dat zodra je iets probeert te doen met een JPEG hij er uit klapt. Nee,
> ik upgrade mijn Python op OS X ook niet. Geloof ik ook niet in.

Waarom gaat dit alles bij iedereen op deze mailinglist altijd fout? Het
werkt perfect op Homebrew, Macports en welke package installer je maar
gebruikt. Installeer simpelweg eerst altijd libjpeg en daarna PIL met
dezelfde package manager of met PIP. 

Dit werkt altijd en op elke bak waar ik ooit mee gewerkt heb, ook bij
anderen.

--
Jeffrey


More information about the Python-nl mailing list