[python-nl] wie-o-wie ? pip onder 2.7 wijst naar 2.6

Floris van Manen vm at klankschap.nl
Wed May 25 21:46:21 CEST 2011


Heb zojuist met macport  mijn python26 naar python27 opgewerkt.
En alle py27 packages.
Dat werkt goed op mijn OSX 10.6.7 omgeving

Maar pip heeft iets hardnekkigs en blijft wijzen naar een (heel?) oude versie 2.6 
Hoe zet ik zoiets recht ?


dank !
.Floris$ python --version
Python 2.7.1

$ pip --version
/usr/local/bin/pip:5: UserWarning: Module pkg_resources was already imported from /System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.6/Extras/lib/python/pkg_resources.pyc, but /Library/Python/2.6/site-packages is being added to sys.path
  from pkg_resources import load_entry_point
/usr/local/bin/pip:5: UserWarning: Module site was already imported from /System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.6/lib/python2.6/site.pyc, but /Library/Python/2.6/site-packages is being added to sys.path
  from pkg_resources import load_entry_point
pip 0.7.2 from /Library/Python/2.6/site-packages/pip-0.7.2-py2.6.egg (python 2.6)
More information about the Python-nl mailing list