[Spambayes] mails that fail when filtered in outlook

Fredrik Rodland spambayes at rodland.no
Thu Mar 13 12:16:20 EST 2003


I've got a couple of emails (allready fetched by outlook) which make the
filterering fail.

I'm unsure how to report this as a bug.

If I forward the mails, the errors seems to go away - probably outlook
"fixes" the email so that the errors disappear.

There seems to be a different error for these two mails - both listed at the
end of this mail.

I've no idea as to what makes the first one fail. The other one seems to
have a '\r\n' included in the subject. I guess this is not good, but it
shouldn't make the plugin fail, should it?

also - If manual filtering is started, and one e-mail fails, the rest of the
filetering seems to be skipped. couldn't the filtering continue, skipping
the message which failed?

appriciate any comments on these. I'll be happy to post some or all of
these as bugs, but - as I said - I'm unsure how to include a message for
reproducing the errors.

ERROR 1:
Error getting property from stream (-2147221233, 'OLE error 0x8004010f',
None, None)
pythoncom error: Python error invoking COM method.
Traceback (most recent call last):
 File
"C:\PROGRA~1\_DEV\Python22\lib\site-packages\win32com\server\policy.py",
line 275, in _Invoke_
  return self._invoke_(dispid, lcid, wFlags, args)
 File
"C:\PROGRA~1\_DEV\Python22\lib\site-packages\win32com\server\policy.py",
line 280, in _invoke_
  return S_OK, -1, self._invokeex_(dispid, lcid, wFlags, args, None, None)
 File
"C:\PROGRA~1\_DEV\Python22\lib\site-packages\win32com\server\policy.py",
line 541, in _invokeex_
  return apply(func, args)
 File "c:\Programfiler\_UTIL\spambayes_cvs\spambayes\Outlook2000\addin.py",
line 160, in OnClick
  self.handler(*self.args)
 File "c:\Programfiler\_UTIL\spambayes_cvs\spambayes\Outlook2000\addin.py",
line 225, in ShowClues
  score, clues = mgr.score(msgstore_message, evidence=True)
 File
"c:\Programfiler\_UTIL\spambayes_cvs\spambayes\Outlook2000\manager.py", line
439, in score
  email = msg.GetEmailPackageObject()
 File
"c:\Programfiler\_UTIL\spambayes_cvs\spambayes\Outlook2000\msgstore.py",
line 639, in GetEmailPackageObject
  text = self._GetMessageText()
 File
"c:\Programfiler\_UTIL\spambayes_cvs\spambayes\Outlook2000\msgstore.py",
line 582, in _GetMessageText
  assert msg.is_multipart()
exceptions.AssertionError:


ERROR 2:
FAILED to create email.message from: 'X-Exchange-Message: true\nSubject:
RE: Les p\xe5 www.aftenposten.no: \r\nSinte brennkopper herjer\r\n\nTo:
reidar.rodland at hydro.com\nCC: Mona R\xf8dland\n\n\nDet var nok "bare" - som
legen sa - myggstikk. Det som er litt skitt er at martin, siste natta p\xe5
Korsika ble igjen angrepet noe s\xe5 til de grader. Vi kom ut av tellinga
etter \xe5 ha passert 60 stikk p\xe5 hode og hender. Det ser ikke godt ut,
og er det sikkert heller ikke. Han klorer seg til blods i \xf8ret, og
skirker en del... Mona er ogs\xe5 lettere angrepet, mens jeg stort sett har
sluppet ganske billig fra det....\r\n\r\nVi driver med myggreduserende
tiltak om dagen:\r\n-Eurax\r\n-sitronkonsentrat\r\n-ting i stikkkontakter
som skal hodle dem borte\r\n-lemmer for
vinduer\r\n-myggnett\r\n-etc....\r\n\r\ndet er ikke greit det er med myggen;
men ellers er vi ved meget godt mot etter at vi er tilbake i Grasse. Det
var nok ganske smart \xe5 v\xe6re her noen dager p\xe5 forh\xe5nd, for p\xe5
mange m\xe5ter f\xf8ltes som \xe5 komme hjem i stedet for bare til nok et
"nytt sted med nye rutiner \xe5 etablere". Vi slapper av. I morgen skal vi
p\xe5 marked i Pleymenade!\r\n\r\n\r\n\r\nF\r\n\r\n\r\n--\r\nFredrik
R\xf8dland      ASTON Technology   Phone: +47 23 28 40
17\r\nTechnical Architect    Stocknet       Fax : +47 910 73
621\r\nFredrik.Rodland at aston.no http://www.aston.no  Mob : +47 992 19
817\r\n \r\n\r\n> -----Original Message-----\r\n> From:
reidar.rodland at hydro.com [mailto:reidar.rodland at hydro.com]\r\n> Sent: 12.
september 2002 08:43\r\n> To: frodland at aston.no\r\n> Subject: Les p\xe5
www.aftenposten.no: Sinte brennkopper herjer \r\n> \r\n> \r\n> Dette er et
tips som reidar.rodland at hydro.com har sendt fra \r\n> Aftenposten
Nettutgaven.\r\n> \r\n> \r\n> Sinte brennkopper herjer\r\n> \r\n> \r\n> En
brennkoppeepidemi er i ferd med \xe5 n\xe5 alle deler av landet. \r\n>
\xc5rets brennkopper er langt mer aggressive enn vanlig og mye \r\n>
vanskeligere \xe5 behandle.\r\n> \r\n> Les mer her: \r\n>
http://www.aftenposten.no/forbruker/helse/article.jhtml?articleID=397867\r\n
> \r\n> -------------------------------------------------\r\n> Beskjed fra
reidar.rodland at hydro.com:\r\n> Ref les varicelles. Til info!. Brennkopper
starter gjerne med \r\n> vannkopper og s\xe5 g\xe5r det betennelse i
s\xe5rene.\r\n> http://www.aftenposten.no \r\n>
P\r\n> -------------------------------------------------\r\n> '
pythoncom error: Python error invoking COM method.
Traceback (most recent call last):
 File
"C:\PROGRA~1\_DEV\Python22\lib\site-packages\win32com\server\policy.py",
line 275, in _Invoke_
  return self._invoke_(dispid, lcid, wFlags, args)
 File
"C:\PROGRA~1\_DEV\Python22\lib\site-packages\win32com\server\policy.py",
line 280, in _invoke_
  return S_OK, -1, self._invokeex_(dispid, lcid, wFlags, args, None, None)
 File
"C:\PROGRA~1\_DEV\Python22\lib\site-packages\win32com\server\policy.py",
line 541, in _invokeex_
  return apply(func, args)
 File "c:\Programfiler\_UTIL\spambayes_cvs\spambayes\Outlook2000\addin.py",
line 160, in OnClick
  self.handler(*self.args)
 File "c:\Programfiler\_UTIL\spambayes_cvs\spambayes\Outlook2000\addin.py",
line 225, in ShowClues
  score, clues = mgr.score(msgstore_message, evidence=True)
 File
"c:\Programfiler\_UTIL\spambayes_cvs\spambayes\Outlook2000\manager.py", line
439, in score
  email = msg.GetEmailPackageObject()
 File
"c:\Programfiler\_UTIL\spambayes_cvs\spambayes\Outlook2000\msgstore.py",
line 641, in GetEmailPackageObject
  msg = email.message_from_string(text)
 File "C:\PROGRA~1\_DEV\Python22\lib\email\__init__.py", line 52, in
message_from_string
  return Parser(_class, strict=strict).parsestr(s)
 File "C:\PROGRA~1\_DEV\Python22\lib\email\Parser.py", line 75, in parsestr
  return self.parse(StringIO(text), headersonly=headersonly)
 File "C:\PROGRA~1\_DEV\Python22\lib\email\Parser.py", line 62, in parse
  self._parseheaders(root, fp)
 File "C:\PROGRA~1\_DEV\Python22\lib\email\Parser.py", line 128, in
_parseheaders
  raise Errors.HeaderParseError(
email.Errors.HeaderParseError: Not a header, not a continuation: ``Sinte
brennkopper herjer''
F


--
Fredrik Rødland	Technical Architect, Stocknet, Oslo, Norway
Stocknet:		http://www.stocknet.com		phone: +47 23 28 40 17
Private:		http://rodland.no			phone: +47 99 21 98 17
More information about the Spambayes mailing list