[Spambayes] spambayes

muiten bac muiten_bac2002 at yahoo.com
Fri Aug 26 05:16:01 CEST 2005


setting


HTV_KATYKATY
		
---------------------------------
Bạn có sử dụng Yahoo! không?
Mệt mỏi vì thư rác? Yahoo! Thư có tính năng bảo vệ chống thư rác tốt nhất trên mạng
http://vn.mail.yahoo.com/
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://mail.python.org/pipermail/spambayes/attachments/20050826/a5c6a2d2/attachment.html


More information about the Spambayes mailing list