PyCon India 2019 CFP closes in 3 days
by PyCon India News 27 Jun '19

27 Jun '19
Reminder: PyCon India CFP Closes in 7 Days
by PyCon India News 24 Jun '19

24 Jun '19
PyCon India CFP Closes in 15 Days
by PyCon India News 17 Jun '19

17 Jun '19
Call for Posters for PyCon India 2019
by PyCon India News 07 Jun '19

07 Jun '19
PyCon India 2019 Tickets are Live!
by PyCon India News 03 Jun '19

03 Jun '19

31 May '19