[EuroPython] http://www.europython.org/

Anna Ravenscroft rev_anna_r@yahoo.com
Fri, 14 Feb 2003 20:07:00 -0800 (PST)


--- Laura Creighton <lac@strakt.com> wrote:
> 
> I don't get that:  I get:
> Dit domein is geregistreerd voor een van onze klanten, maar is nog
> niet aan een website gekoppeld.
> Voor meer informatie of informatie over mogelijke overname van dit
> domein kunt u contact opnemen met info@amaze.nl.
> 
> This domain has been registered for one of our customers but has not
> yet been linked to a website.
> For more information or information on purchasing this domain, please
> contact info@amaze.nl 
> ---------
> 
> Laura

I get that too. What's up with that?

Anna

__________________________________________________
Do you Yahoo!?
Yahoo! Shopping - Send Flowers for Valentine's Day
http://shopping.yahoo.com