[Matplotlib-devel] [Matplotlib-users] matplotlib (GITHUB) download problem

Benjamin Root ben.v.root at gmail.com
Mon Dec 13 22:58:20 EST 2021


There is currently an issue with hosted documentation that the release
developers are working to resolve. Hopefully, it'll be figured out sometime
tonight.

On Mon, Dec 13, 2021 at 10:31 PM Adrian Drzazga <
adrian.drzazga at tespol.com.pl> wrote:

> Hello,
>
> I have found an error here - the complete Matplotlib documentation cannot
> be downloaded.
> When the ZIP file is about 3 GB the connection is broken, you need to
> start again.
> It repeats. I have tried eight times to download.
>
> https://github.com/matplotlib/matplotlib.github.com
>
> Kind regards,
>
> Adrian
>
>
>
>
> Pozdrawiam | Best regards
> Adrian Drzazga
> Inżynier aplikacyjny | Application engineer
>
>
> mob.  +48 605 224 449 | tel.  +48 71 783 63 60 | adrian.drzazga at tespol.com.pl
>
>
>
> <https://tespol.com.pl/product/oscyloskop-tektronix-mso6b/>
> <http://www.tespol.com.pl/> <https://tespol.com.pl/promocje/prmocjamdo3/>
> <https://tespol.com.pl/kontakt/> <https://tespol.com.pl/kontakt/>
> <https://tespol.com.pl/promocje/upgrademso4/> <https://tespol.com.pl/>
> <https://www.rfspin.com/>
> <https://go2.tek.com/en-tektronix-sales-promotions-2021-wc>
> <https://www.rfspin.com/>
> Tespol Sp. z o.o. | ul.  Klecińska 125, 54-413 Wrocław | tel.  +48 71 783
> 63 60 ,  fax  +48 71 783 63 61
>
> <https://www.facebook.com/TespolEngineering/>
> <https://pl.linkedin.com/company/tespolengineering>
> <https://pl.linkedin.com/company/tespolengineering> www.tespol.com.pl
> Tespol Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Klecińskiej 125, 54 - 413 Wrocław,
> NIP 899-24-10-135, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
> Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział
> Gospodarczy, Nr KRS 0000014023, kapitał zakładowy 750 000,00 PLN (w całości
> wpłacony).
>
> Otrzymany mail, wraz z zawartymi w nim informacjami oraz plikami, stanowi
> tajemnicę przedsiębiorstwa - jest przeznaczony tylko dla osoby lub
> jednostki, do której jest adresowany / The information in this email is
> confidential and is intended solely for the addressee.
> _______________________________________________
> Matplotlib-users mailing list
> Matplotlib-users at python.org
> https://mail.python.org/mailman/listinfo/matplotlib-users
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mail.python.org/pipermail/matplotlib-devel/attachments/20211213/c333467e/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: x_stopka_cabc5554-fc97-46dc-9670-0aedb1d9bdb6.png
Type: image/png
Size: 70504 bytes
Desc: not available
URL: <https://mail.python.org/pipermail/matplotlib-devel/attachments/20211213/c333467e/attachment-0001.png>


More information about the Matplotlib-devel mailing list