[Moin-user] How to center images

bragiba at simi.is bragiba at simi.is
Fri Oct 19 03:50:25 EDT 2001


I would like to know how to center images or text in MoinMoin.  Is there
any special markup for this?

Thanks, Bragi


Með kveðju
Bragi Baldursson
GPRS Kerfisverkfræðingur
Sími      550-6308
Gsm  892-6308

Netfang:  bragiba at siminn.is
Veffang:  http://www.siminn.is

- Síminn auðveldar samskipti -

_______________________________________________________________________
Þessi tölvupóstur og viðhengi hans gætu innihaldið trúnaðarupplýsingar
eingöngu ætlaðar þeim sem hann er stílaður á. Efni tölvupóstsins og
viðhengi er á ábyrgð sendanda ef það tengist ekki starfsemi Símans.
Sjá nánar: http://www.siminn.is/um_okkur/almennt/tolvupostur.asp

This e-mail and its attachments may contain confidential and privileged
information only intended for the person or entity to which it is
addressed.
Further information: http://www.siminn.is/english/about_us/email.asp
_______________________________________________________________________


More information about the Moin-user mailing list