[Moin-user] Non-gray free links to non-existing pages

Maciej Bliziński m.blizinski at wsisiz.edu.pl
Sun Mar 13 03:05:54 EST 2005


Take a look at my testing page:

http://www.atopowe-zapalenie.pl/zapalenie/TestingPage

CamelCaseFreeLinkToNonExistingPage is gray (correct), but free link with
spaces, created by [:Free link], to non-existing page is not gray.
I checked the HTML code and the <a/> tak does not have any "class"
attribute, and I think it should.

Is it a bug?

-- 
Maciej Bliziński WZ403 <m.blizinski at wsisiz.edu.pl>
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania
pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk
http://info.wsisiz.edu.pl/~blizinsk/
More information about the Moin-user mailing list