[python-nl] 4 oktober 2008: Python bijeenkomst bij NLLGG

eric casteleijn eric at infrae.com
Fri Jun 13 10:27:47 CEST 2008


Stani wrote:
> Wie op deze mailinglijst gebruikt Rosetta voor vertalingen en voor welk
> project? Dan kunnen we een mooie demonstratie geven.
> Groeten,
> Stani

Silva gebruikt al een aantal jaar launchpad translations (voorheen 
rosetta) of bedoel je een andere rosetta? Iig, we hebben redelijk wat 
talen, ook met niet latijnse alfabetten, en hier en daar zelfs redelijk 
compleet.

https://translations.launchpad.net/silva

-- 
- eric casteleijn
http://infrae.com

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 252 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://mail.python.org/pipermail/python-nl/attachments/20080613/827d8763/attachment.pgp>


More information about the Python-nl mailing list