Python-announce-list

python-announce-list@python.org

November 2002

  • 44 participants
  • 57 discussions
[Module] lovins/1.0
by Danny Yoo 20 Nov '02

20 Nov '02
Pyme -- Python OO interface to GPGME
by John Goerzen 20 Nov '02

20 Nov '02
csv module 1.0 released
by Dave Cole 20 Nov '02

20 Nov '02
Sybase module 0.35 released
by Dave Cole 20 Nov '02

20 Nov '02
Strip-o-Gram 1.2 Released!
by Chris Withers 19 Nov '02

19 Nov '02
[ANN] PyTables release 0.2
by Francesc Alted 19 Nov '02

19 Nov '02
RELEASE: ClientCookie 0.2.0b
by jjl@pobox.com 19 Nov '02

19 Nov '02
RELEASE: ClientForm 0.0.4b
by jjl@pobox.com 19 Nov '02

19 Nov '02
Article: RSS for Python
by Uche Ogbuji 19 Nov '02

19 Nov '02
python-dev Summary, 2002-11-01 through 2002-11-15
by drifty@bigfoot.com 18 Nov '02

18 Nov '02