Python-announce-list

python-announce-list@python.org

November 2003

  • 35 participants
  • 41 discussions
[ANNOUNCE] gmpy 1.0 alpha released
by Alex Martelli 13 Nov '05

13 Nov '05
py_mpgedit SDK 0.1 beta released
by Bryan Weingarten 29 Nov '03

29 Nov '03
PyProtocols 0.9.1 Released
by Phillip J. Eby 29 Nov '03

29 Nov '03
mike, uninsured, homeless
by Bruce Reilly 28 Nov '03

28 Nov '03
Vancouver Python Tutorial
by Paul Prescod 27 Nov '03

27 Nov '03
ANN: PyQwt-3.8
by Gerard Vermeulen 27 Nov '03

27 Nov '03

26 Nov '03
ANN: BlackAdder 1.0-031121 released
by Fedor Sumkin 24 Nov '03

24 Nov '03

24 Nov '03