Python-announce-list November 2019

python-announce-list@python.org
  • 25 participants
  • 32 discussions

29 Mar '20

06 Mar '20
[Release] Pyo 1.0.1 (Python dsp library)
by Olivier Bélanger 27 Nov '19

27 Nov '19
Guppy 3/Heapy 3.0.9
by YiFei 27 Nov '19

27 Nov '19
Pygments 2.5.0 released, moved to Github
by Matthäus G. Chajdas 26 Nov '19

26 Nov '19
pytest 5.3.1 released
by Bruno Oliveira 26 Nov '19

26 Nov '19
ANN: psutil 5.6.6 released
by Giampaolo Rodola' 25 Nov '19

25 Nov '19
ANN: SciPy 1.3.3
by Tyler Reddy 23 Nov '19

23 Nov '19
ANN: evolutions 0.8.1
by arobert@interstitiality.net 23 Nov '19

23 Nov '19

19 Nov '19
Results per page: