Python-announce-list

python-announce-list@python.org

November 2007

  • 40 participants
  • 54 discussions

23 Nov '07
Ann: A Python interface to MOSEK.
by erling.d.andersen@gmail.com 22 Nov '07

22 Nov '07
ANN:Release of the first ViTables video
by Vicent Mas (V+) 20 Nov '07

20 Nov '07
dateutil 1.3
by Gustavo Niemeyer 19 Nov '07

19 Nov '07

19 Nov '07

19 Nov '07
ANN: pyglet 1.0beta2
by Alex Holkner 18 Nov '07

18 Nov '07
OSDC 2007's Fabulous Keynotes!
by Richard Jones 18 Nov '07

18 Nov '07
[ANN] IMDbPY 3.3
by Davide Alberani 18 Nov '07

18 Nov '07
Version 1.3 of mod_wsgi is now available.
by Graham Dumpleton 17 Nov '07

17 Nov '07