Python-Dev

python-dev@python.org

November 2011

  • 73 participants
  • 76 discussions

01 Dec '11
10 17
0 0
7 16
0 0
LZMA support has landed
by Nadeem Vawda 30 Nov '11

30 Nov '11
Deprecation policy
by Ezio Melotti 30 Nov '11

30 Nov '11
18 25
0 0
PyPy 1.7 - widening the sweet spot
by Maciej Fijalkowski 28 Nov '11

28 Nov '11
17 34
0 0

27 Nov '11
11 23
0 0
PEP 380
by Guido van Rossum 26 Nov '11

26 Nov '11
Summary of Python tracker Issues
by Python tracker 25 Nov '11

25 Nov '11