Mailman-i18n

mailman-i18n@python.org

November 2000

  • 20 participants
  • 28 discussions

18 Nov '00
French translation
by Matthias Saou 17 Nov '00

17 Nov '00
One tip
by Juan Carlos Rey Anaya 15 Nov '00

15 Nov '00
Mailman i18n - First piece
by Juan Carlos Rey Anaya 14 Nov '00

14 Nov '00
How to insert i18n stuff inside templates
by Juan Carlos Rey Anaya 14 Nov '00

14 Nov '00
Re: [Mailman-i18n] Mailman i18n - First piece
by Juan Carlos Rey Anaya 13 Nov '00

13 Nov '00
Volunteer 4 Hungarian Translation
by Vizi Szilard 13 Nov '00

13 Nov '00

10 Nov '00
Example marking file
by Juan Carlos Rey Anaya 10 Nov '00

10 Nov '00
I18N-Japanese
by Tokio Kikuchi 09 Nov '00

09 Nov '00